کارمندان


 

نام و نام خانوادگی​

سمت

شماره تماس

ایمیل

احسان تهرانچی

سرپرست اداره اجرایی

29905475

e.tehranchi@mail.sbu.ac.ir

​​​​​​​

خلیل زاده

کارشناس پژوهشی (آموزشی)

29905477

cyber@mail.sbu.ac.ir

yousefi.jpg

ساحل یوسفی

مسئول دفتر

29905470

s.yousefi333@gmail.com